Lund - Slutförsäljning av konkurslager pua Datalätt AB Avslut: 2016-07-31 19:00