Lund - Samlingsauktion pua Datalätt AB Auktionsavslut: 2017-08-27 19:00 - 20:10